Landsmøte 2015

Lørdag 11.juli ble det avholdt landsmøte for Aktivitetsklubben og 18 representanter fra rundt om i hele landet var til stede, i tillegg til styret og sekretariatet. Dette sto på agendaen:

- Årsmeldingen 2014 fra styret    
- Årsregnskap for 2014     
- Budsjett for 2015      
- Vedtekter for Aktivitetsklubben  
- Politiattest
- Valg av styre
- Organisasjons-informasjon om Aktivitetsklubben
- Opplæringsseminar på WEB

Sittende styre var innstilt til å ta gjenvalg og ble enstemmig valgt.

Innstilling til styre for Aktivitetsklubben:
Ester Irene Nilsen, Grenland, 24 år (styreleder)
Tomas Fuglset, Grenland, 23 år, (styremedlem)
Mailén Leth, Sandefjord, 25 år, (styremedlem)
Edgar Kvitberg, Tønsberg, 54 år, (styremedlem)
 

VedleggStørrelse
PDF icon Årsmelding for 2014.pdf769.54 KB

Kalender

Ingen hendelser funnet.