Ekstraordinært landsmøte

På bakgrunn av at vi søker ordinært medlemsskap i LNU, trenger vi å gjøre noen endinger i vedtektene våre. Derfor avholder vi et ekstraordinørt landsmøte. Vi innfører også regler for hvor lenge vi må oppbevare regnsskapsdokumenter. 

Landsmøte til sommeren vil avholdes som normalt. 

Kalender

Torsdag
5. jul
2018

Onsdag
25. jul
2018

Torsdag
26. jul
2018

  • Oslofjord Convention Center
    12:00 til 13:00

Onsdag
8. aug
2018