Knøtteklubben

Vi legger nå til rette for etablering av knøtteklubb - en lokal aktivitetsklubb for de minste barna før de begynner på den vanlige aktivitetsklubben. Det er til glede for barna som får leke, delta i fritidsaktiviteter, bli kjent med andre barn osv, men også for foreldrene – i det hele tatt en samfunnsskapene aktivitet.

Fordelen med en klubb er at man får mer struktur og orden i økonomien rundt tilbudet. Siden disse barna har betalt medlemskontingent, vil de også få tilskudd som andre aktivitetsklubber.


Ønsker du å starte en knøtteklubb?
1. Start foreningen din
2. Send oss en epost på  
3. Få tilgang til foreningsregisteret vårt
4. Vi følger opp og hjelper deg videre

Lykke til!

Kalender

Ingen hendelser funnet.