Momskompensasjon 2013

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har en ordning for alle frivillige organisasjoner hvor de kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift for det tidligere regnskapsåret.

Aktivitetsklubben har sentralt søkt på vegne av seg selv og lokallagene.
Vi har mottatt tilbakemelding på søknaden og det er blitt innvilget med 341 050 kr til AK.
I løpet av desember 2013 vil dette bli videreformidlet til lokallagene.

 

Kalender

Torsdag
31. Mai
2018

Torsdag
5. jul
2018

Onsdag
25. jul
2018

Torsdag
26. jul
2018

  • Oslofjord Convention Center
    12:00 til 13:00