Hva er Frifond?

Hva er Frifond?

Frifond er en ordning som fordeler støtte til frivillige foreninger i Norge. Det finnes flere forskjellige støtteordninger innenfor Frifond. Vi søker til ordningen «Frifond organisasjon».

I praksis fungerer det slik:

  1. Sentralleddet søker om frifondtilskudd på vegne av alle lokallag
  2. Lokallagene søker om frifondtilskudd fra sentralleddet på vegne av sine medlemmer
  3. Før neste søknadsrunde (året etter), må lokallagene dokumentere hva tilskuddet er brukt til

Når dere får frifondtilskudd, må dere huske å bruke pengene i tråd med foreningens retningslinjer for Frifond. 

 

Hvordan søker man om Frifond Organisasjon?

Nyoppstartede lokallag registrerer sine medlemer og søker om oppstartstøtte ved å fylle ut søknad hos oss. Fra og med foreningens andre år kan dere søke om driftstøtte og prosjektstøtte.

For drift- og prosjektstøtte må dere vise at foreningen faktisk driver aktivitet. På foreningspårket kaller vi det "tellende lokallag". Det vil blant annet si at dere har levert årsrapport for det forrige året. Les mer om tellende lokallag og medlemmer nederst på siden.

Visste du at årsrapport ikke er så komplisert som det høres ut som? Det er faktisk bare noen felter som må fylles ut, om hva dere har drevet med det siste året - enkelt og greit.

Hovedsaken er at dere kan dokumentere deres aktivitet. Dette gjøres ved å:

  • ​Fylle inn årsrapporten
  • Registrere medlemmene deres
  • Sjekke at styret deres er oppdatert

Når dette er på plass kan dere søke om Frifondtilskudd!

Hva med regnskap?

Lokallag må registrere inntekter og utgifter i en oversikt - dette kalles regnskap. Vi har en avtale med Fiken regnskapssystem, som er enkelt og rimelig å bruke. Ta kontakt med oss for å få bli en del av Fiken-avtalen.

Alle betaler moms ved kjøp av varer og tjenester. Frivillige foreninger kan få noe av momsen tilbake gjennom momskompensasjons-ordningen. Vi søker om momskompensasjon samlet for alle lokallagene på grunnlag av årsregnskapet. Det kreves ikke rapportering om bruken av disse pengene.


Definisjoner

Grunnlagsår
Det året som er grunnlag for søknaden. Aktivitetsklubbens lokallag får Frifond-støtte på grunnlag av det forrige året. I 2017 vil lokallagene får tilksudd basert på medlemstall for 2016.
 

Tellende lokallag har
•Gyldige vedtekter
•Gyldig styre
•Selvstendig økonomi
•Minst fem tellende medlemmer i grunnlagsåret
•Minst en medlemsrettet aktivitet i grunnlagsåret
•Levert årsrapport for grunnlagsåret

Det er bare tellende lokallag som kan få Frifond tilskudd.

Tellende medlem
Medlemmer som i grunnlagsåret er under fylte 26 år og har betalt sentral medlemskontingent.

 

Kalender

Onsdag
15. jul
2020

Søndag
19. jul
2020