Grasrotandelen-600x320

Grasrotandelen

Vi har fått flere henvendelser hvor man spør om AK vil bli tilgjengelig for Grasrotandelen.

Frivillighetsregisteret
Regjeringen v/ Kultur og kirkedepartement har opprettet Frivillighetsregisteret for å bedre og forenkle samhandling mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Det er ingen plikt til å melde seg inn i Frivillighetsregisteret, men det vil være en betingelse for ny kompensasjonsordning for merverdiavgift. 

Grasrotandelen
Registrering i Frivillighetsregisteret er et krav for deltakelse i Grasrotandelen. Inntil 5 % av omsetningen hos Norsk Tipping går til idrett, kultur og frivillige organisasjoner gjennom Grasrotandelen – en støtte til en lokal forening. Den enkelte bruker av tipping, kan da styre inntil 5 % av sin innsats til den lokale foreningen vedkommende vil støtte

Aktivitetsklubben er registrert i Frivillighetsregisteret, men kan ikke som en sentral organisasjon motta Grasrotandelen. Vi anbefaler at aktivitetsklubbene ikke meldes inn i Grasrotandelen.