pengeeeer-1

Momskompensasjon 2013

Lotteri- og Stiftelsestilsynet har en ordning for alle frivillige organisasjoner hvor de kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift for det tidligere regnskapsåret.

Aktivitetsklubben har sentralt søkt på vegne av seg selv og lokallagene.
Vi har mottatt tilbakemelding på søknaden og det er blitt innvilget med 341 050 kr til AK.
I løpet av desember 2013 vil dette bli videreformidlet til lokallagene.