FN2

FNs barnekonvensjon er 25 år

Den 20. november er det 25 år siden FNs generalforsamling vedtok barnekonvensjonen – barnas internasjonale grunnlov, og dette markeres i mange land (kun tre stater i verden har ikke tilsluttet seg konvensjonen). Aktivitetsklubben er glad for at barn i denne konvensjonen verdsettes som et helt menneske med sine spesielle behov for beskyttelse, frihet og grunnleggende rettigheter.

En konvensjon retter seg spesielt til staten som har ansvar for å sette rettighetene ut i live, og dermed berører den alle organisasjoner og innbyggere. Samtidig kan den minne oss om at vi bør verdsette barn, både egne og andres på en respektfull måte. Blant annet bygger konvensjonen på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først. Kjernen i sann kjærlighet er også det som er ens neste til gavn, i dette tilfellet, det som er til barnets beste.

Aktivitetsklubben ønsker at barn skal oppleve en god barndom innenfor trygge og gode rammer hvor det kan utvikle og utfolde seg slik det er, uten diskriminering – mens det er barn. Et menneske har ikke mindre verdi for Gud om det ikke er like godt utrustet som andre. Det var Gud som ga hvert barn en kropp og sine muligheter. Aktivitetsklubben vil bidra til at barn- og ungdom skal ha et interessant og aktivt liv som de kan se tilbake på med glede.