AK oppstart-0045_ak_oslofollo_

Skattefradrag på gaver

Gaver til Aktivitetsklubben gir rett til skattefradrag for gaver med en samlet årlig verdi på mellom kr 500 – 50 000.

Beløpsgrensen på kr 50 000 gjelder også gaver til andre godkjente organisasjoner.

Gave med skattefradrag kan gis ved:

  • Betaling i bank til Aktivitetsklubbens gave-konto 1506.27.86199
  • Vipps (Send) #573804 «Gave til Aktivitetsklubben»

Du kan velge å gi gaven til en lokal klubb.

Ønsker du skattefradrag, må du velge å oppgi fødselsnummer eller D-nummer (11-siffer). Bedrifter kan også gi gaver – og få skattefradrag dersom de oppgir organisasjonsnummer. Aktivitetsklubben behandler all personinformasjon etter gjeldende lover.

Skattefradrag

Vi rapporterer inn gavebeløpet til myndighetene sammen med ditt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Gaven vil komme som fradrag på selvangivelsen. Har du glemt å oppgi fødselsnummer, så har vi fødselsnummer på medlemmer og støttemedlemmer som har betalt årskontingent.

Gaven må være inne på Aktivitetsklubbens konto innen 31.desember for at det skal føre til skattefradrag for det året. Gaver som kommer på konto etter årsskiftet, gir skattefradrag neste år.

Aktivitetsklubben sender i februar ut en årsoppgave som viser gavebeløp. Sjekk at opplysningene stemmer og meld straks fra til Aktivitetsklubben dersom det er feil.

Ektefeller

Dersom begge ektefeller skal få fradrag for sin forholdsmessige del av en felles gave, må gavebeløpet deles mellom dem, og det må rapporteres en oppgave for hver av ektefellene. Gi Aktivitetsklubben beskjed innen 15. januar dersom det ønskes en fordeling.

Gave til lokallaget

Dersom du velger å gi gaven til en lokal klubb, må det oppgis med gaven.

  • Vipps: Skriv inn gavebeløpet og velg Lokallag
  • Bankgiro: Skriv navnet på den lokale klubben sammen med fødselsnummer i tekst

Du kan alltid ta kontakt med oss på gave@aktivitetsklubben.org 

Vi takker for alle gaver!