Smittevernveileder – til aktiviteter for barn og unge

LNU og Frivillighet Norge har samarbeidet om en smittevernsveileder for alle frivillige organisasjoner. Den bør leses nøye før oppstart av aktivitet i deres lokallag.

Last ned veiledningen her!

Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan klubbene kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Ut ifra veiledningen er det hentet ut 4 hovedregler, i tråd med anbefalinger fra folkehelsemyndighetene, for å unngå smitte:

  1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
  2. Sørg for god hygiene
  3. Unngå fysisk nærkontakt, og hold anbefalt avstand mellom personer
  4. Ikke del utstyr under aktiviteter

Fremhevet bilde: Freepik