34884153

Smittevernveileder – til aktiviteter for barn og unge (oppd. 11.juni)

LNU har laget en smittevernsveileder for alle frivillige organsisasjoner. Den bør leses nøye før gjennomføring av aktivitet i deres lokallag.

Se veiledningen her!

Denne veilederen skal gi innsikt i og råd om hvordan klubbene kan organiseres samtidig som smittevern ivaretas på en forsvarlig måte.

Ut ifra veiledningen er det hentet ut et par hovedregler, i tråd med anbefalinger fra folkehelsemyndighetene, for å unngå smitte:

  1. Personer som er eller kan være smittet av korona, skal ikke delta i aktiviteter
  2. Sørg for god hygiene

Spørsmål? Ta kontakt via post@aktivitetsklubben.org