34884153

Smittevernsveileder, oppdatert 18. januar

Regjeringen har kommet med en klar anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Vi anbefaler alle å sette seg inn i nasjonale smittevernstiltak fra regjeringen og lokale tiltak fra kommunen og følge disse.

Oppdatering! Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes.

Dersom dere er i tvil, så sørg for en god dialog med smittevernoverlege i kommunen.
 
Aktivitetsklubben er med på denne dugnaden og vi ønsker å rette oss etter anbefalingene. LNU har laget en smittevernsveileder for barne- og ungdomsorganisasjoner; den kan du lese her!
 
Det viktigste er at alle følger de grunnleggende rådene om å:
1. holde avstand
2. holde hendene rene
3. holde seg hjemme når man er syk
4. holde nede antallet mennesker man møter
 
Spørsmål? Ta kontakt via post@aktivitetsklubben.org