34884153

Smittevernsveileder, oppdatert 07. mars

Regjeringen har kommet med en klar anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Vi anbefaler alle å sette seg inn i nasjonale smittevernstiltak fra regjeringen og lokale tiltak fra kommunen og følge disse.

Dersom dere er i tvil, så sørg for en god dialog med smittevernoverlege i kommunen.
 
Aktivitetsklubben er med på denne dugnaden og vi ønsker å rette oss etter anbefalingene. LNU har laget en smittevernsveileder for barne- og ungdomsorganisasjoner; den kan du lese her!
 
Spørsmål? Ta kontakt!