Sommerleir for AK er avlyst

Det vil ikke bli gjennomført sommerleir på Torsteinslåtta i år. Det beklager vi sterkt. Beslutningen er tatt på bakgrunn av tilbakemelding fra kommuneoverlegen i Ål og de restriksjoner som gjelder og vil gjelde en god stund framover, sett i lys av det innhold, den form og de aktiviteter en sommerleir består av.