Frifond-støtte til klubbene

Aktivitetsklubben har mange ildsjeler lokalt som brenner for at barna skal få gode opplevelser.