Momskompensasjon

Ordningen

Alle betaler moms ved kjøp av varer og tjenester. Frivillige foreninger kan få noe av momsen tilbake gjennom momskompensasjons-ordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Momskompensasjon i Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben søker momskompensasjon etter forenklet modell for oss og våre lokallag. Vi mottar kompensasjonen i desember og overfører den videre til lokallagene. Det kreves ikke rapportering om bruken av disse pengene.