Om Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben er en frittstående frivillig forening med et bredt aktivitetstilbud for barn. Aktivitetsklubben er ansvarlig for landsdekkende virksomhet som kommer lokallag og medlemmer til gode.

Det finnes rundt 25 ulike lokallag spredt om i hele Norge. Barn og ungdom, hovedsakelig i alderen 6-13 år, samles ukentlig i disse lokallagene til ulike aktiviteter som hobby, lek, underholdning, med mer.

Aktivitetsklubbens mål er å kunne bidra til at barn gis mulighet til å drive ulike former for positive aktiviteter ut fra sine ønsker og behov innenfor gode og trygge rammer. 

Hvert lokallag velger sin egen måte å organisere sine aktiviteter på, for eksempel aldersinndelt eller ut i fra interesseområde.