Orginn

Vårt medlems- og organisasjonssystem som gjør hverdagen enklere for foreningene.

Orginn

Orginn er vårt medlems- og organisasjonssystem som vi har utviklet i samarbeid med andre foreninger. Orginn ivaretar våre behov knyttet til medlemsregister, organisering, saksbehandling og dokumentasjon ovenfor myndighetene og kommunikasjon med våre lokallag.

Freshdesk

Freshdesk er supportsenter for Orginn med veiledningsartikler og enkle fremgangsmåter. Her kan du også sende spørsmål eller andre saker til Orginn support.

Funksjoner i Orginn

  • Medlemsregister
  • Fakturering av kontingent
  • Årsrapport
  • Søknad og rapportering
  • Kompetanse
  • Organisering av foreningen