Barnetegning

Bildebruk på nett

Aktivitetsklubben ønsker å ivareta trygg bruk av bilder og film i våre publikasjoner og nettsider. Offentlige bilder av barn er et stadig mer debattert tema, og Aktivitetsklubben ønsker at dette skal håndteres på en forsvarlig måte i lokallagene. Lokallaget har ansvar for å skaffe underskrift, arkiverer og passe på at publisering følger rådene. 

 

Datatilsynet har laget en veiledning som heter Bilder av barn på nett, som ligger til grunn for vår anbefaling. Noen av rådene gjengis her:

 • Sørg for å legge ut bilder i lav oppløsning slik at de er mindre interessante til annen bruk.
 • Ikke opplys navn eller andre identifiserende opplysninger på bildene – de som skal se dem vet likevel dette.
 • Ta gruppebilder på avstand.
 • Ta bilder der barna er i aktivitet – bilder med personer i bevegelse er mindre egnet for videre bruk.

Still følgende spørsmål før du publiserer bildene:

 • Hva skal bildet fortelle?
 • Hva er hensikten med det?
 • Forteller bildet noe vi ønsker andre skal vite eller andre trenger å vite?
 • Er dette et hyggelig bilde som vedkommende vil like å se om 10 år?
 • Ville jeg ha lagt ut bilde av en voksen i samme situasjon?
 • Ville jeg publisert bildet dersom om det var mitt eget barn som var avbildet?
 • Er dette en god presentasjon av foreningen- fremstår vi slik vi ønsker?

 

Aktivitetsklubben har laget en mal for samtykkeerklæring som vi anbefaler å bruke.Alle foreldre må underskrive denne erklæringen for sitt barn frem til 15 år. Alle ungdommer over 15 år skal selv skrive under erklæringen.