Velkommen


Aktivitetsklubben er en frivillig kristen forening med ukentlig aktivitet for barn.

Smittevernsveileder

Vi anbefaler alle å sette seg inn i nasjonale smittevernstiltak fra regjeringen og lokale tiltak fra kommunen og følge disse.Dersom dere…

Les mer

Gave til Aktivitetsklubben

Gaver til Aktivitetsklubben gir rett til skattefradrag for gaver med en samlet årlig verdi på mellom kr 500 – 50 000….

Les mer