Velkommen


Aktivitetsklubben er en frivillig kristen forening med ukentlig aktivitet for barn.

Skattefradrag på gaver

Gaver til Aktivitetsklubben gir rett til skattefradrag for gaver med en samlet årlig verdi på mellom kr 500 – 50 000….

Les mer