Om oss

Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig forening med et bredt aktivitetstilbud for barn opp til 13 år. Vårt mål er gi barn mulighet til å drive ulike former for positive aktiviteter ut fra sine ønsker og behov innenfor gode og trygge rammer. 

Vi deler tros- og verdigrunnlag med Brunstad Christian Church, og er en del av deres barne- og ungdomsarbeid.

Lokale klubber

Aktivitetsklubben har 22 lokale klubber spredt om i hele Norge. Barn og unge samles ukentlig i disse klubbene til ulike aktiviteter som friluftsliv, lek, hobby, underholdning og mer.

Hver klubb velger sin egen måte å organisere sine aktivitetsgrupper på, for eksempel aldersinndelt eller ut i fra interesseområde.

De lokale aktivitetsklubbene er for barn i skolealder, og knøtteklubbene er for de aller minste.

Aktivitetsklubben sentralt

Sentralleddet i Aktivitetsklubben består av daglig leder med administrasjonen. Sentralleddets oppgaver er blant annet å bistå alle lokale klubber i foreningsdrift gjennom kurs, forvalte støtte til klubbene fra Frifond organisasjon, videreutvikle vårt medlemssystem og utarbeide gode tilbud til våre medlemmer.

Vi er knyttet til

BCC

Brunstad Christian Church

Vi er medlem i

LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Vi er medlem i

Frivillighet Norge