Om oss

Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig forening med et bredt aktivitetstilbud for barn opp til 13 år. Vårt mål er gi barn mulighet til å drive ulike former for positive aktiviteter ut fra sine ønsker og behov innenfor gode og trygge rammer. 

Vi deler tros- og verdigrunnlag med Brunstad Christian Church, og er en del av deres barne- og ungdomsarbeid.

Lokale klubber

Aktivitetsklubben har 22 lokale klubber spredt om i hele Norge. Barn og unge samles ukentlig i disse klubbene til ulike aktiviteter som friluftsliv, lek, hobby, underholdning og mer.

Hver klubb velger sin egen måte å organisere sine aktivitetsgrupper på, for eksempel aldersinndelt eller ut i fra interesseområde.

De lokale aktivitetsklubbene er for barn i skolealder, og knøtteklubbene er for de aller minste.

Aktivitetsklubben sentralt

Vårt sentralledd består av daglig leder og administrasjonen. Sentralleddets oppgaver er blant annet å bistå lokale klubber i foreningsdrift, videreutvikle medlemssystemet Orginn og utarbeide gode tilbud til våre medlemmer.

Vi er knyttet til

BCC

Brunstad Christian Church

Vi er medlem i

LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Vi er medlem i

Frivillighet Norge