Medlemskap i Aktivitetsklubben sentralt

Hvem kan være medlem?

Medlemskap i Aktivitetsklubben er først og fremst for barn opptil 13 år som er med i en lokal aktivitetsklubb eller knøtteklubb. Frivillige (mentorer, ledere, styremedlemmer og foreldre) må ha et gyldig medlemskap i foreningen.

Medlemskap er også for andre som vil støtte tilbudet AK er for barna. Vi håper at alle som er glad for AK, vil være medlem og på den måten støtte opp om foreningen.

Medlemskap er åpent for de som deler BCC-forbundets tros- og verdigrunnlag og som vil arbeide for dette.

Medlemskap drifter Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben får tilskudd for alle medlemmer under 26 år som betaler den sentrale kontingenten, og dette gjør det mulig å drive foreningen.

Tilskuddet går til de lokale aktivitetsklubbene, fritidsaktiviteter med Jesus i sentrum, helgeturer, sommerleir, konkurranser, barnelekene og barnemøtene på sommerstevnene. 

Våre siste prosjekter var AK Online på BrunstadTV, og Eventyrland for barna sommeren 2020.Visste du at

  • AK driftes i hovedsak av tilskudd og årskontingent
  • Medlemskapet gjelder for et kalenderår og må fornyes hvert år
  • Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag medlemskontingent er betalt

Utmelding

Vil du melde deg ut av Aktivitetsklubben så kan du fylle ut dette skjemaet.

Årskontingent

Hvert år sender vi kontingent til våre medlemmer. Kontingenten gjelder for kalenderåret og sendes som en faktura. Dersom flere personer i en familie/husstand er medlem, kan én av disse betale inn kontingentene på vegne av de andre.

Pris per medlem

75 kr

Makspris per familie

375 kr