aktivitetskluvbben

Tilskudd 2013

Aktivitetsklubben har nå fordelt tilskuddet fra Frifond organisasjonen for 2013 til sine lokallag, de lokale aktivitetsklubbene.

Frifond organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Organisasasjonenes sentralledd fordeler så disse midlene videre til sine lokale lag.

Aktivitetsklubben sentralt søkte tilskudd på vegne av samtlige aktive lokallag.
I 2012 hadde Aktivitetsklubben 3 898 betalende medlemmer under 26 år,
og fikk derfor kr 869 652 til fordeling av Frifond organisasjonen.
For lokallagene betyr det at de nå har mottatt kr 222,- pr medlem under 26 år.

Tilskuddet brukes til å dekke driftskostnader og aktiviteter innenfor hvert lokallag.