AK

Medlemskap i Aktivitetsklubben

Aktivitetsklubben er et populært tilbud for barn og ungdom i menigheten. Alle som betaler sentral årskontingent, er medlem av Aktivitetsklubben. For nye medlemmer som er 15 år eller eldre, skal innmelding / betaling gjøres av medlemmet selv. Den sentrale kontingenten på kr 50,- kan også betales via familiemedlemskap hvor barna er ført opp på foreldrenes faktura. I tillegg har de lokale aktivitetsklubbene sin egen kontingent som kommer i tillegg.

Aktivitetsklubben er Brunstad Kristelige Menighet sin fritidsklubb med lokale foreninger i hver hjemmenighet, i tillegg er vi arrangør av åpningen og lekene på barnestevnet, 
Familiedagen, Outdoor Challenge, bibelkonkurransen mm. Statlig tilskudd gjør det mulig å gjennomføre disse flott arrangementene som vi får oppleve hvert år, uten at det blir for stor økonomisk belastning på familiene og ungdommen.

Tilskudd til Aktivitetsklubben er basert på antall betalende medlem under 26 år, og i 2013 fikk de lokale aktivitetsklubbene kr 220,- pr medlem. Det er kun sentral kontingent som utløser tillegg.