Oppdatere info

Ajourhold og foreningsopplysninger i Asyff

Vi vil gjerne minne alle lokallag om hvor viktig det er at Asyff blir ajourholdt. 
Aktivitetsklubben bruker aktivt Asyff til å sjekke opplysninger og informasjonen til lokallagene, spesielt ved søknader om tilskudd ol. Om det er feil informasjon i Asyff kan lokallagene risikere å ikke få godkjente søknader og derav ikke tilskudd/støtte.

Kommunale tilskudd
De aller fleste kommuner deler ut tilskudd til frivillig barne- og ungdomsarbeid som har som mål å støtte det forebyggende og positive arbeid som skjer i frivillige organisasjoner. Dette er tilskudd som er beregnet på nettopp slik virksomhet som Aktivitetsklubben driver i de lokale aktivitetsklubbene og det er derfor store muligheter for å få disse midlene. 

Et godt utgangspunkt for søknad er å ha opplysninger oppdatert i Asyff, f.eks. medlemmer. Hjem-siden i Asyff viser hvor mange medlemmer lokallaget har for de forskjellige årene.

Mange søker om kommunalt tilskudd, og vi oppmuntrer alle aktivitetsklubber til å søke om kommunale tilskudd!

Årsrapport
Som tidligere nevnt er 1. april fristen for innlevering av årsrapport. Det er flere foreninger som risikerer å miste sitt tilskudd pga. ikke innlevert årsrapport. Ved problemer, ta kontakt.