015f2f84035b700ad762d624834c4abb

Forberedelser til åpningen av barnestevnet

I mange måneder har Aktivitetsklubben Hamar jobbet med å forberede åpningen av barnestevne.
Temaet skal være «Bønn – min trygghet». Det blir en spennende framføring hvor vi blir kjent med Kristian. Han er en fotballinteressert og aktiv gutt som stort sett er glad og fornøyd, men han tar seg sjelden tid til å be. Men alt forandres når det begynner en ny gutt på laget. Kristian trenger hjelp til å takle en vanskelig situasjon.

I denne historien opplever vi at Gud er god og han er for oss. Jeg kan åpne meg for Gud uansett situasjon, selv når jeg har gjort noe dumt eller galt. Det er ingen følelser som er «ulovlige». Gud kjenner meg, han forstår meg, og vil hjelpe meg slik han ser er det beste for meg.

Når jeg ber får jeg også nye tanker. J. O. Smith sier til barna: «For nå å komme i rett forhold til Gud og dine medmennesker må du be mye». Ved å be kommer jeg nær Gud og jeg blir mottakelig for Guds stemme. Mine tanker og følelser endres, også for de rundt meg.