møte

Ekstraordinært landsmøte

På bakgrunn av at vi søker ordinært medlemsskap i LNU, trenger vi å gjøre noen endinger i vedtektene våre. Derfor avholder vi et ekstraordinørt landsmøte. Vi innfører også regler for hvor lenge vi må oppbevare regnsskapsdokumenter. 

Landsmøte til sommeren vil avholdes som normalt.