AK Melbourne 6

Aktivitetsklubben har blitt assosiert medlem i BCC-forbundet

Aktivitetsklubben har siden 2005 samarbeidet med BCC om et fritidstilbud for barn. Det var derfor naturlig å søke medlemskap i BCC forbundet, da det ble klart for dette i desember 2021. 

Aktivitetsklubben er nå tatt opp som assosiert medlem og ønsker på sikt å søke om fullverdig medlemskap.  

Vårt formål er å gi medlemmene mulighet til å drive gode fritidsaktiviteter i et positivt og sunt kristent miljø og fremme den kristne tro blant medlemmene, slik den fremkommer i BCC’s trosgrunnlag. Vi ønske også å skape gode rammevilkår for medlemmenes personlige, åndelige og sosiale utvikling.  

Som assosiert medlem og etter hvert ordinært medlem i BCC-forbundet, tror vi, at vi vil få en større slagkraft og gjennomføringsevne til å oppnå dette formålet.