Hva er en forening?

Hva er en forening?

En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige beslutninger, har egen økonomi, regnskap, styre og årsmøte. Aktivitetsklubben er en forening/organisasjon med et sentralledd og flere lokallag.

  • Sentralleddet er hovedorganisasjonen.
  • Landsmøtet som er øverste myndighet for foreningen, velger et styre. Styret ansetter en daglig leder som sørger for alt som gjøres i foreningen.
  • Under sentralleddet finner vi lokallagene.

Hva er et lokallag?

Et lokallag (også kalt lokal forening eller lokalledd) er en forening som har blitt medlem i hovedorganisasjonen. Lokallag opprettes ved at noen går sammen om å opprette en forening, og bruker hovedorganisasjonens mønstervedtekter for lokallag. Vedtektene er foreningens «regler». Mønstervedtekter er «ferdige» vedtekter, hvor lokallaget kun gjør noen tilpasninger for sin forening.

Et lokallag skal ha et styre med en styreleder og noen styremedlemmer – som velges av og blant medlemmene. Lokallaget kan eventuelt ha andre ledere som tar seg av aktiviteter i lokallaget. Det må også være noen som tar seg av økonomifunksjonene; regnskap og kontroll.