Starte knøtte- eller aktivitetsklubb

Forberedelse

For å starte en klubb har dere først et oppstartsmøte, også kalt «stiftelsesmøte». Det vil si at dere samles og bestemmer hva dere skal drive med og hvordan dere ønsker å drive klubben.

  • Bruk mønstervedtekter for aktivitetsklubber eller for knøtteklubber
  • Finn personer som vil sitte i styret

Stiftelsesdokument

Dere må skrive et referat fra møtet, dette kalles en protokoll. Den skal inneholde hvem som var tilstede, hva som ble gjennomgått og hva som ble vedtatt/bestemt. Dere kan gjerne bruke malen vi har lagt ved i denne artikkelen.

Protokollen må signeres av to personer som var på møtet, og dette blir foreningens «stiftelsesdokument».

Registrering

Når dere har stiftet klubben, skal den registreres i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Dette gjøres via Samordnet registermelding i Altinn. Vi kan hjelpe dere med registrering. Når klubben er registrert, får dere et organisasjonsnummer.

Bankkonto

Husk også at klubben må opprette en egen bankkonto. Denne kan ikke være privat. Mange banker har gunstige tilbud til frivillige foreninger – ta kontakt med banken og sjekk hvilke muligheter dere har.

Vil du lese mer om å starte klubb, skriver Frivillighet Norge mer om dette.