Hvordan starte forening

Hvordan starte en aktivitetsklubb?

En aktivitetsklubb er en forening. Les mer om foreninger her.

For å starte deres forening har dere først et oppstartsmøte, også kalt «stiftelsesmøte». Det vil si at dere samles og bestemmer hva dere skal drive med og hvordan dere ønsker å drive foreningen. Disse punktene bør forberedes på forhånd:
 
• Finn formålet med foreningen
• Lag forslag til vedtekter (se mal under vedlegg)
• Finn personer som vil sitte i styret

Dere må skrive et referat fra møtet, dette kalles en protokoll (se mal under vedlegg). Den skal inneholde hvem som var tilstede, hva som ble gjennomgått og hva som ble vedtatt/bestemt. Protokollen må signeres av to personer som var på møtet, og dette blir foreningens «stiftelsesdokument».

Når dere har stiftelsesdokumentet og vedtektene klare, er foreningen opprettet.
Når dette er gjort sender dere oss en epost på post@aktivitetsklubben.org. Vi kan registrere klubben deres i Enhetsregisteret (Altinn), slik at dere får et organisasjonsnummer. Vi tar kontakt når dette er klart, men spør oss gjerne hvis dere lurer på noe.

Husk også at foreningen må opprette en egen bankkonto. Denne kan ikke være privat. Mange banker har gunstige tilbud til frivillige foreninger – ta kontakt med banken og sjekk hvilke muligheter dere har.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt!