STYRET

Landsmøte 2015

Lørdag 11.juli ble det avholdt landsmøte for Aktivitetsklubben og 18 representanter fra rundt om i hele landet var til stede, i tillegg til styret og sekretariatet. Dette sto på agendaen:

– Årsmeldingen 2014 fra styret    
– Årsregnskap for 2014     
– Budsjett for 2015      
– Vedtekter for Aktivitetsklubben  
– Politiattest
– Valg av styre
– Organisasjons-informasjon om Aktivitetsklubben
– Opplæringsseminar på WEB

Sittende styre var innstilt til å ta gjenvalg og ble enstemmig valgt.

Innstilling til styre for Aktivitetsklubben:
Ester Irene Nilsen, Grenland, 24 år (styreleder)
Tomas Fuglset, Grenland, 23 år, (styremedlem)
Mailén Leth, Sandefjord, 25 år, (styremedlem)
Edgar Kvitberg, Tønsberg, 54 år, (styremedlem)