2016

Jeg er en helt

«Jeg er en helt, jeg er en helt, jeg er en helt og Gud er ved min side». Hele salen danset og sang med barna fra Sørlandet som står på scenen.
Jeg har tatt en prat med Janne Epland, som var en av driverne i prosjektet.

Hvordan kom dere frem til tema: «Gideon»?
Tema for årets barnestevnet var «Den svake si: Jeg er en helt!». Det var en lang prosess som begynte med en åpen brainstorming. Vi var til slutt ca 20 stk i alle aldre og situasjoner, noe som var svært nyttig. Det kom frem veldig mange ideer til tema, og det å være en helt, var et av dem. Dette kokte vi ned til et par temaer som vi jobbet ytterligere med, og til slutt ble vi enige om at det vi brant mest for var dette temaet. 
Vi syntes det rett og slett var svært oppbyggelig å kunne styrke barna til å få tro på Guds kraft og oppmuntre dem til å tro på Gud og ha tillit til ham. Dette er lærdom som hjelper i alle livets situasjoner! Skuespillet om Gideon, del 1 av åpningen, var altså ikke temaet vårt, men en måte å vise temaet på. Gideon var nettopp det: Svak, men ble sterk da han trodde på Gud. Det umulige ble mulig!

Hvordan var det å jobbe med åpningen?
Det har vært en opplevelse å få jobbe med åpningen av årets barnestevnet! Det tror jeg alle involverte ville si seg enige i. Jeg vil kanskje si at for min egen del, så var det første halvåret, da vi hadde en del møter om temaet og innholdet, helt spesielt oppbyggelig. Jeg kom alltid hjem fra slike møter med mer energi og pågangsmot – fordi jeg kunne merke at vi jobbet med noe mer enn bare et prosjekt. Her har Gud en finger med i spillet – vi kunne merke at han har velsignet og styrket oss gjennom hele prosjektet. 
Det var ekstra gøy å kunne involvere flere deltakere etterhvert. Rundt påske arrangerte vi auditions for skuespillet, og vi var i full gang med kostymer, kulisser, filming osv. Mange støttet opp med matservering osv. under øvelsene. Hver brikke er helt nødvendig for at vi skulle komme i mål. Det aller viktigste har nok vært at mange har vært med å be for prosjektet. 

Hva var «målet» med åpningen?
Målet med åpningen var å få frem temaet på klarest mulig måte. Vi ville at alle barna skulle få en tro på at de kan bli en helt – uansett hvem de er! Det betyr ikke noe om vi er svake, små, ikke gode til noe eller populære. Det eneste som betyr noe er om vi velger å tro på Gud. Han styrker oss slik at vi kan ta de rette valgene og være en helt!
Målet med skuespillet om Gideon var å vise et bibelsk eksempel på dette. Gideon var en ung mann som åpenbart tvilte på Gud da han fikk det store oppdraget å lede folket sitt imot fiendene. Han så på seg selv, yngst og fattig som han var, og følte ikke at han kunne gjøre dette. Men historien viser at da han valgte å tro på Gud, og var lydig i alt Gud sa til ham, så skjedde det et mirakel. Gideons hær med bare 300 mann vant en knusende seier over fiendende som var over hundre tusen!
«Helteduellen» på kveldsmøte var del 2 av åpningen, og skulle følge opp historien om Giden, men også ha fokus på hvordan vi kan være en helt i vår hverdag. Denne konkurransen håpet vi kunne hjelpe med å trekke linjer fra hvem Gideon var og til hvordan vi kan være en slik helt i dag.