Image_10510

Gjennomføringen av barnelekene

Aktivitetsklubben i Molde hadde den store og gledelige oppgaven å arrangere barnelekene 2016 for mange hundre barn. Jeg tok en liten prat med Astrid Vårdal Mutschler som var sterkt involvert i prosessen –  fra a til å.

-Det er mange brikker som skal falle på plass når man planlegger barnelekene. Hvordan gjorde dere det?

-Planleggingsprosessen var interessant og krevende. Vi lagde allerede i august en prosjektgruppe for å arbeide med konseptet. Prosjektgruppen har hatt faste møter hver tirsdagskveld hvor vi kom med oppdateringer og videre målsettinger. Tidlig på høsten hadde vi en idèdugnad med mange ungdommer, hvor vi fikk en haug med innspill og ideer til konsept og leker. Noen av innspillene tok vi med oss videre i planleggingsprosessen. I oktober sendte vi inn et forslag til konsept, som vi hadde arbeidet med noen måneder. Vi fikk avslag på det, og måtte starte helt på nytt igjen. Det var tungt å få den beskjeden, men vi ser i etterkant at det var en helt riktig avgjørelse. Det nye konseptet ble etter en arbeidsom og effektiv tid jobbet frem, til det resultatet som ble vist på barnestevnet i år. 

-Du har allerede nevnt noen utfordringer, men hva vil du si har vært den største?

-Utfordringen vår var nok ressurskapasiteten. Vi er en liten flokk, så ung og gammel måtte bidra. Å få mobilisert hele gjengen gjennom det året vi arbeidet med prosjektet var til tider krevende. I tillegg er det altomfattende å skulle arrangere lekene, med tanke på at det blant annet skal lages leker, et tema, musikk, skuespill, film, kostymer, manus, koreografi til dans, riggplaner og å få alt i en fin flyt.

-Det er tydelig at det har vært mye jobb, ble dere fornøyd med sluttresultatet?

-For AK Molde sin del er vi veldig fornøyd med gjennomføringen. Den gikk slik vi hadde håpet på. Vi skulle kanskje hatt mer tid til å terpe på de siste endringene som kom mot slutten. Alt i alt er vi fornøyde!

-Hvilke tips ville du gitt til neste års arrangører?

-Vi har allerede vært i kontakt med aktivitetsklubben som skal arrangere lekene neste år. I etterkant av våre leker har vi gjort oss mange erfaringer som helt sikkert kan komme fremtidige arrangører til nytte. Blant annet er budsjettet relativt lite, så man må tenke smart med tanke på disponering av penger. Hindrene og utstyret som skal brukes til lekene bør bygges slik at de kan benyttes til flere leker. Vær kreative med innkjøp, kanskje bruke «rot og skrot» eller omgjør gamle møbler til kulisser.  Videre er det lurt å tidlig informere alle involverte underveis i prosessen. Det er viktig for at alle føler tilhørlighet til prosjektet og kjenner ansvar for å bidra med det de kan.

Vi takker med det Molde for en flott gjennomføring og ønsker neste mann ut masse lykke til!