business-meeting-by-window

Landsmøte

11.juli 2016 ble landsmøte 2016 avholdt. Vi var 35 registrerte fremmøtte, inklusiv styremedlemmer og assistenter. På møte var det engasjement – de mange gode innspillene har vi har tatt med oss videre.