forside

Faktura-og regnskapssystem for lokallagene

Vi har gått inn for å finne et faktura- og regnskapssystem for lokallagene, tilpasset foreningers regnskapsbehov. For oss har det vært viktig å finne et produkt som er egnet for foreninger, som er trygt og sikkert å bruke og som ikke krever inngående kompetanse på regnskap, men at foreningene selv enkelt skal kunne registrere inntekter og utgifter.

Resultatet av denne vurderingen er at vi har gjort en rammeavtale med Fiken om deres faktura-, regnskaps- og lønnssystem. Systemet er nytt og moderne, krever lite opplæring og er totalt sett rimeligst.

Dette har vi testet for foreninger: Funksjonalitet, brukervennlighet, automatikk, begrensinger, fleksibilitet, API og integrasjonsmuligheter mot systemer, betalingsløsninger, KID/OCR, EHF, antall brukere, backup, nettløsning, elektronisk bilag, nye betalingsløsninger som Vipps og iZettle, prising – drift og etablering. I tillegg er integrering mot Orginn, som erstatter Medlem/Asyff, vurdert.

Informasjon om rammeavtalen er sendt ut til alle lokallag. Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe.