Image_10443

Knøtteklubben

Vi legger nå til rette for etablering av knøtteklubb – en lokal aktivitetsklubb for de minste barna før de begynner på den vanlige aktivitetsklubben. Det er til glede for barna som får leke, delta i fritidsaktiviteter, bli kjent med andre barn osv, men også for foreldrene – i det hele tatt en samfunnsskapene aktivitet.

Fordelen med en klubb er at man får mer struktur og orden i økonomien rundt tilbudet. Siden disse barna har betalt medlemskontingent, vil de også få tilskudd som andre aktivitetsklubber.

Ønsker du å starte en knøtteklubb?
1. Start foreningen din
2. Send oss en epost på post@aktivitetsklubben.org 
3. Få tilgang til foreningsregisteret vårt
4. Vi følger opp og hjelper deg videre

Lykke til!