Rita - bakgrunn

En bedre aktivitetsklubb

Lørdag 3.juni (pinseaften) avholder vi et seminar på Jarlsberg Konferansesenter med temaet: «En bedre aktivitetsklubb».
Bakgrunnen for dette er at mange ledere har etterlyst et seminar eller workshop hvor man kan dele erfaringer og få innspill til å skape en bedre aktivitetsklubb. Basert på de spørsmål og henvendelser som har kommet inn, har vi derfor satt opp et seminar med noen viktige tema som vi ønsker å belyse. Dette er også en anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer med andre.

Hovedoverskriftene for temaer som belyses er:
1. Betydningen av aktivitetsklubben
2. Planlegge og gjennomføre
3. Vern om barnas velferd
4. Skape de gode opplevelsene
5. Rekruttering og oppfølging av ledere
6. Inndeling av AK
7. Praktiske forhold

Det er ønskelig at flere ledere fra hver aktivitetsklubb deltar. Til høyre for denne artikkelen ligger påmeldingen til seminaret. Edit: Påmeldingen er nå stengt.