Landsmøte 22-2

Landsmøte 2017

Den 10.juli deltok 29 representanter fra våre lokallag på Aktivitetsklubbens landsmøte. Dette sto på agendaen:

1. Årsmelding 2016
2. Regnskap for 2016
3. Budsjett for 2017
4. Valg av styre
5. Justering av vedtekter
6. Oppfølging av lokale regnskap
7. Status Orginn-prosjektet
8. Knøtteklubbene
9. Status sentralkontingent 2017

Nytt styre ble valgt, og vi ønsker våre nye styremedlemmer lykke til!

Vårt nye styre: Mathias Aamodt (21), Helene Larsen (24), Edgar Kvitberg (56) og Merethe Olsen (20).