20170603_Jarlsberg_Seminar_AK_-4

Et vellykket seminar!

Lørdag 3.juni samlet vi over 150 av våre AK-medarbeidere og ledere til seminar på Jarlsberg Konferansesenter med temaet «En bedre aktivitetsklubb!».

Kåre J. Smith, forstander i BCC, åpnet seminaret for oss. Han tok frem hvilken betydning aktivitetsklubben har for barna som er medlemmer, og hvor viktig dette arbeidet er. Vi ble virkelig inspirert og fikk ny motivasjon og iver til å gjøre aktivitetsklubben enda bedre! 


Kåre J. Smith innleder seminaret.

Noen av tema som ble berørt:

  • Viktigheten av å planlegge godt 
  • Vern om barnas velferd, forhindre mobbing/utestengelse
  • Hvordan skape de gode opplevelsene, knytte gode bånd, gjøre at ingen blir glemt og at alle trives
  • Rekruttering og oppfølging av AK-medarbeiderne
  • Forutsetninger for åpenhet og trygghet
  • Tilhørighet
  • Organisering og økonomi
  • HMS
  • Praktiske forhold

Daglig leder i Aktivitetsklubben, Edgar Kvitberg.

Med jevne mellomrom fikk deltakerne caser som skulle diskuteres gruppevis, og deretter to tok vi felles gjennomgang av hva de hadde kommet frem til. På denne måten fikk lokallagene selv delta aktivt, og ble gitt anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer med andre. 

Dette ble en viktig samling for Aktivitetsklubben, og absolutt et vellykket seminar. Nå ønsker vi lokallagene lykke til med å gjøre de lokale aktivitetsklubben enda bedre!


En representant fra Aktivitetsklubben i Tønsberg.

AK-medarbeiderene diskuterer et av dagens caser.