8

Barna elsker å komme på knøttetreff!

Vi i Aktivitetsklubben har lagt til rette for enkel etablering av knøtteklubber, et tilbud for de aller minste medlemmene våre. Knøtteklubben i Oslo/Follo var raske med å ta i bruk dette tilbudet. 

De har hatt regelmessige formiddagstreff i 15-20 år, men først i mai 2017 tok de klubben et steg videre og stiftet foreningen «Knøtteklubben Oslo/Follo» med Aktivitetsklubbens forenklede vedtekter. Vi sendte noen spørsmål til Susanne Tøgard, et av styremedlemmene i foreningen, for å høre mer.

– Hvordan gikk dere frem for å stifte foreningen?

– For å få startet opp med forening er det viktig å samle de som har lyst og ressurser til å drive det frem. Det er fint å være flere som kan bytte på å ta ansvar. Hvis det for eksempel er behov blant foreldre som er hjemme med barn, er det bare å sette i gang!

Fordelen med å stifte en forening er at alt blir organisert og at vi kan søke om støtte for hvert medlem. Med mer penger til klubben vil vi ha mulighet til å utvikle foreningen med mer aktivitet og bedre fasiliteter til både foreldre og barn.

Styreleder passer på at søknader og dokumenter blir sendt inn til rett tid, også er vi noen andre som tar oss av den praktiske gjennomføringen av knøttetreffet.

Videre forteller Susanne (avbildet til høyre) at de prøver å ha samling en gang i uken på en fast ukedag. De møtes fra ca. klokken halv elleve til klokken tre, men alle kommer og går som det passer.

De har en Telegram-gruppe hvor de ukentlig sender ut informasjon om hvilke type aktivitet det blir. Det har for eksempel vært samlingsstunder og hobbyaktiviteter for barna hvor de kan leke med plastelina, tegne, klippe og lime. Ofte blir det tilpasset årstider og høytider som jul, påske, halloween og karneval. I tillegg har de Brio-togbane og duploklosser som de minste barna har stor glede av.                                                            

 

– Hva er det beste med knøtteklubben for dere?
– Det beste for oss er at vi har et sted å samles og får tid til å bli kjent med hverandre, både eldre og yngre, og her kan det deles erfaringer og opplevelser.

Mange barn går kanskje noen dager i barnehage, men de elsker å komme på knøttetreffet! Der treffer de venner som de senere skal gå på aktivitetsklubben med, og knytter gode bånd med andre både barn og foreldre.


 

– Hvilke planer har dere for klubben fremover?
– Vi håper vi får bedre fasiliteter hvor foreldre og barn kan trives, og at det kan legges til rette for å kunne samles mange på en gang. Da får vi mulighet til å finne på enda flere spennende aktiviteter for barna.

– Anbefaler dere andre å opprette en Knøtteklubb?
– Ja, vi har lang og god erfaring som knøtteklubb, og det å ha et slikt sted å møtes er absolutt å anbefale!

Ønsker du å opprette en knøtteklubb? Vi hjelper mer enn gjerne til!
Send oss en epost med hva enn du måtte lure på.