LNU-delebilde

Aktivitetsklubben på Barne- og ungdomstinget 2018

LNU (Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner) arrangerte helgen 20.-21. april Barne- og ungdomstinget 2018 på Sundvolden hotell. Fra Aktivitetsklubben deltok Merethe Sofie Olsen og Helene Larsen.

Felles for de mange organisasjonene som var representert på BUT 2018 er at de skaper aktiviteter for, med og av barn og unge – og gir hundrevis av barn og ungdom en meningsfull fritid.

Stortingspolitikere deltok i en interessant panelsamtale om viktigheten av frivilligheten. Geir Jørgen Bekkevold (Krf) uttalte at «Norge ville stoppet opp om det ikke var for frivilligheten.» Politikerne vil arbeide for å gjøre det enklere å være en frivillig organisasjon. Fokuset i organisasjonen bør være på aktivitetene, ikke på byråkrati og papirmølle!

Kulturminister Trine Skei Grande tok frem den nordiske frivillighetens egenart. Hun poengterte at det frivillige arbeidet ikke bare skal være «forebyggende»; det har en unik egenverd for de unge. Barns kulturuttrykk er like viktige som de voksenes og skal derfor respekteres, ikke bare være «sjarmerende». I et dannet samfunn har man respekt for hverandres kunnskaper og ferdigheter, men det krever innsikt for å forstå verdien av hverandres arbeid og egenskaper.

Trygge arenaer for barn og unge

Det ble vedtatt et nytt arbeidsprogram for LNU som blant annet innebærer å jobbe for mer frie midler, bedre tilgang på lokaler og enklere regelverk. LNUs organisasjoner skal være trygge arenaer for barn og unge. Alle skal få oppleve trygghet og respekt for sin integritet og sine personlige grenser.

Det var også bred enighet om å fortsette å kjempe for at frivilligheten skal være et fristed for barn og unge. Det skal ikke brukes som et middel på vei til bedre resultater på skolen eller i arbeidslivet. Aktivitetene i seg selv har en stor egenverdi og gir plass for både mestring og læring i samspill med jevnaldrende. Dette er en del av barne- og ungdomsorganisasjonenes egenart som er det viktig å verne om. Klikk deg inn på linken for å lese mer om de vedtatte resolusjonene https://www.lnu.no/2018/04/23/fem-viktige-vedtak-fra-barne-og-ungdomstinget-2018/?ref=forside

Gjennom work-shops, felles måltider og sosialt program på kvelden, fikk vi god tid til å diskutere og utveksle erfaringer med andre medlemsorganisasjoner.

 

– Det har vært inspirerende å delta på årets Barne- og ungdomsting. LNU har sørget for et vel gjennomført arrangement, med rom for masse erfaringsutveksling på tvers av medlemsorganisasjoner. Organisasjonens formål er ulike, men vi utgjør alle «den unge frivilligheten», sier Merethe Sofie Olsen (til venstre), styremedlem i Aktivitetsklubben.

– Vi har mye nyttig å lære av hverandre, og vi oppdaget også at vi har noen felles utfordringer. Ekstra artig er det å finne gode løsninger i fellesskap – og legge press på fremmøtte politikere for å gjøre det enklere å være en frivillig organisasjon.

Takk til LNU for et flott barne- og ungdomsting!