AK oppstart-0045_ak_oslofollo_

Gave til Aktivitetsklubben

Gaver til Aktivitetsklubben gir rett til skattefradrag for gaver med en samlet årlig verdi på mellom kr 500 – 50 000. Beløpsgrensen på kr 50 000 gjelder også gaver til andre godkjente organisasjoner.

Gave med skattefradrag kan gis ved:

  • Vipps – Gave til Aktivitetsklubben #573804
  • Bank – Betaling til Aktivitetsklubbens gave-konto 1506.27.86199

Du kan velge å gi gaven til en lokal klubb. Hver klubb har eget Vipps-nummer for slike gaver.

Skriv inn fødselsnummer, 11-siffer. Har du glemt å oppgi fødselsnummer, så har Aktivitetsklubben fødselsnummer på alle som er medlemmer. Bedrifter kan skrive inn organisasjonsnummer. Aktivitetsklubben behandler all personinformasjon etter gjeldende lover.

Skattefradrag

Aktivitetsklubben rapporterer inn gavebeløpet til myndighetene sammen med fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Gaven vil komme som fradrag på din selvangivelse.

Gaven må være inne på Aktivitetsklubbens konto innen 31.desember for at det skal føre til skattefradrag for det året. Gaver som kommer på konto etter årsskiftet, gir skattefradrag neste år.

Aktivitetsklubben sender i februar ut en årsoppgave som viser gavebeløp. Sjekk at opplysningene stemmer og meld straks fra til Aktivitetsklubben dersom det er feil.

Ektefeller

Dersom begge ektefeller skal få fradrag for sin forholdsmessige del av en felles gave, må gavebeløpet deles mellom dem, og det må rapporteres en oppgave for hver av ektefellene. Gi Aktivitetsklubben beskjed innen 15. januar dersom det ønskes en fordeling.

Gave til lokallaget

Dersom du velger å gi gaven til en lokal klubb, må det oppgis med gaven.

  • Vipps: Velg Vipps-nummer til den lokale klubben
    Gave AK Oslo/Follo m/fradrag #651460
    • Skriv i kommentarfelt: Fødselsnummer (11-siffer)
  • Bankgiro: Skriv navnet på den lokale klubben i meldingsfeltet

Du kan alltid ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Vi takker for alle gaver!

1 hendelser på “Gave til Aktivitetsklubben”

  1. Tilbakeping: Gave og kontingent kan ikke lenger betales via Vipps – Aktivitetsklubben

Stengt for kommentarer.