Kontingent


Hvert år sender vi ut kontingent til våre medlemmer. Kontingenten får du som en faktura.

Medlemskapet fornyes når du betaler fakturaen, og gjelder for kalenderåret.

Pris årskontingent

KR 75

Makspris per familie

KR 375

Medlemskap drifter AK

  • Aktivitetsklubben får tilskudd for alle betalende medlemmer under 26 år
  • Tilskuddet er ca. 10 ganger årskontingenten: 10 x 75 kroner per medlem