forsikring

Forsikring i Aktivitetsklubben og lokale klubber

Ansvarsforsikring og dugnadsforsikring
Aktivitetsklubben er dekket av en generell ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som Aktivitetsklubben og lokale aktivitetsklubber kan komme opp i.
Medlemmer er dekket av en dugnadsforsikring – en kollektiv ulykkesforsikring, men utenom dugnadsaktiviteter er ingen dekket av ulykkesforsikring.

Privat forsikring
Forsikring for eventuell skade eller tap et medlem vil kunne komme i skade for å pådra seg ved deltakelse i klubbene, må ordnes av det enkelte medlem gjennom en privat reiseforsikring eller ulykkesforsikring. Det er medlemmenes eget ansvar å sørge for at de har tilstrekkelig forsikringsdekning for alle aktiviteter de deltar på.