Vipps logo

Om AKs virksomhet i denne tiden

Helsedirektoratet har vedtatt forbud mot/stenging av blant annet kulturarrangementer og organisert idrettsaktivitet.

Dette omfatter aktivitetsklubbenes virksomhet.
Vi ber aktivitetsklubbene følge myndighetenes vedtak og anbefalinger.

Vi understreke at alle må følge råd og regler fra myndighetene for å hindre spredning av viruset. Å avlyse, utsette eller finne nye eller andre måter å gjennomføre aktiviteter på, bidrar i dugnaden for å hindre spredning av smitte

Med vennlig hilsen
Aktivitetsklubben