LNU

møte

Ekstraordinært landsmøte

På bakgrunn av at vi søker ordinært medlemsskap i LNU, trenger vi å gjøre noen endinger i vedtektene våre. Derfor avholder vi et ekstraordinørt landsmøte. Vi innfører også regler for hvor lenge vi må oppbevare regnsskapsdokumenter.  Landsmøte til sommeren vil avholdes som normalt. 

aktivitetskluvbben

Tilskudd 2013

Aktivitetsklubben har nå fordelt tilskuddet fra Frifond organisasjonen for 2013 til sine lokallag, de lokale aktivitetsklubbene. Frifond organisasjon er en støtteordning som gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner. Organisasasjonenes sentralledd fordeler så disse midlene videre til sine lokale lag. Aktivitetsklubben sentralt søkte tilskudd på vegne av samtlige aktive lokallag. I 2012 …

Tilskudd 2013 Les mer »