Informasjon

O68Z3N0

Aktiviteter åpnes – med forbehold (oppd. 11. juni)

Myndighetene åpner mer og mer for at fritidsaktiviteter kan åpnes igjen. Aktivitetsklubben er medlem i Frivillighet Norge og LNU som har utarbeidet en veileder sammen med Kulturdepartimentet for frivillige organisasjoner som vil åpne sine aktiviteter. Se her for veileder. Mulig å dele utstyr i aktiviteter  De nye reglene om utstyr sier at deltakere og arrangører kan dele utstyr i …

Aktiviteter åpnes – med forbehold (oppd. 11. juni) Les mer »

Vipps logo

Om AKs virksomhet i denne tiden

Helsedirektoratet har vedtatt forbud mot/stenging av blant annet kulturarrangementer og organisert idrettsaktivitet. Dette omfatter aktivitetsklubbenes virksomhet. Vi ber aktivitetsklubbene følge myndighetenes vedtak og anbefalinger. Vi understreke at alle må følge råd og regler fra myndighetene for å hindre spredning av viruset. Å avlyse, utsette eller finne nye eller andre måter å gjennomføre aktiviteter på, bidrar …

Om AKs virksomhet i denne tiden Les mer »

forsikring

Forsikring i Aktivitetsklubben og lokale klubber

Ansvarsforsikring og dugnadsforsikring Aktivitetsklubben er dekket av en generell ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som Aktivitetsklubben og lokale aktivitetsklubber kan komme opp i. Medlemmer er dekket av en dugnadsforsikring – en kollektiv ulykkesforsikring, men utenom dugnadsaktiviteter er ingen dekket av ulykkesforsikring. Privat forsikring Forsikring for eventuell skade eller tap et medlem vil kunne komme …

Forsikring i Aktivitetsklubben og lokale klubber Les mer »

20180707_122015802_iOS

Sommerleir 2019 informasjon

Velkommen til Aktivitetsklubbens sommerleir på Liatoppen og Torsteinslåtta 4. – 7. juli! Sommerleiren kommer til å by på mange fine og spennende oppelevelser. Ikke minst er dette en super sjanse til å bli kjent med andre barn på samme alder fra hele Norge. Se vedlagt programplan for AK sommerleir 2019.  Vi har også laget et forslag …

Sommerleir 2019 informasjon Les mer »

crowd

Årskontingent 2018

Det nærmer seg slutten av 2018 – har du husket å betale årskontingenten til Aktivitetsklubben?  Du har fortsatt mulighet til å betale. Kontingenten er kr 75 per person, og kan betales via Vipps #76085 eller bank 1503.94.96027 innen 31.12.2018. Betaling merkes med navn.   

Presentasjon1

Nytt medlemssystem

Aktivitetsklubben har brukt medlemssystemet Asyff i mange år. Nå har vi endelig tatt i bruk Orginn; et helt nytt medlems- og organisasjonssystem for foreninger. Orginn har et moderne grensesnitt, er plattformuavhengig, og skal dekke foreningenes, lokallagenes og medlemmenes behov. Systemet skal dekke myndighetenes krav til dokumentasjon for sentralledd og lokalledd for foreninger som får tilskudd. …

Nytt medlemssystem Les mer »

20170603_Jarlsberg_Seminar_AK_-4

Et vellykket seminar!

Lørdag 3.juni samlet vi over 150 av våre AK-medarbeidere og ledere til seminar på Jarlsberg Konferansesenter med temaet «En bedre aktivitetsklubb!». Kåre J. Smith, forstander i BCC, åpnet seminaret for oss. Han tok frem hvilken betydning aktivitetsklubben har for barna som er medlemmer, og hvor viktig dette arbeidet er. Vi ble virkelig inspirert og fikk …

Et vellykket seminar! Les mer »

Landsmøte 22-2

Landsmøte 2017

Den 10.juli deltok 29 representanter fra våre lokallag på Aktivitetsklubbens landsmøte. Dette sto på agendaen: 1. Årsmelding 2016 2. Regnskap for 2016 3. Budsjett for 2017 4. Valg av styre 5. Justering av vedtekter 6. Oppfølging av lokale regnskap 7. Status Orginn-prosjektet 8. Knøtteklubbene 9. Status sentralkontingent 2017 ​Nytt styre ble valgt, og vi ønsker …

Landsmøte 2017 Les mer »